REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„PROJEKT KARTKI WIELKANOCNEJ”

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem ,z siedzibą przy ul. Dębowej 13A 47-120 Zawadzkie

2. Konkurs skierowany jest do dzieci szkolnej klas 1-3 szkoły podstawowej , zamieszkujących w gminie Zawadzkie

3. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie kartki wielkanocnej , dowolną techniką . Praca powinna mieć format kwadratu o wymiarach 21cm x 21 cm.

4. Prace będą oceniane według następujących kryteriów :

a. Oryginalność

b. zgodność z tematem

c. estetyka

d. kompozycja

5. Konkurs trwa od 12.02.2021r do dnia 24.02.2021 r.

6. Gotowe prace należy złożyć do dnia 24.02.2021 r. w Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem ul. Dworcowa 3 a 47-120 Zawadzkie (Kinoteatr)

7. Do gotowej pracy należy dołączyć kartkę z imieniem i nazwiskiem dziecka , oraz wiek autora pracy i nr tel. do rodzica / opiekuna prawnego

8. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 26.02.2021r. na stronie internetowej: www.kultura.zawadzkie.pl oraz na fanpage Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem na Facebooku

9. Laureatom konkursu zostaną przyznane nagrody. Zostaną wyłonione 3 miejsca oraz 2 wyróżnienia . Prace będzie oceniać jury , powołane przez Dyrektora BiK w Zawadzkiem.

10. Prace laureatów wyłonionych przez Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem , biorą udział w Ogólnopolskim Konkursie plastycznym ” Projekt kartki wielkanocnej „.

11. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autora oraz zgody na publikację pracy i wizerunku w mediach społecznościowych – fanpage Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem oraz na stronie internetowej BiK

12. Szczegółowych informacji udziela BiK pod numerem telefonu: 77 403-14-03 w godz. 7.00 – 15.00