Obowiązek informacyjny – Facebook

Obowiązek informacyjny dotyczący zasad przetwarzania danych osobowych w związku z obsługą Strony na Facebooku https://www.facebook.com/Biblioteka-i-Kultura-w-Zawadzkiem-1958421057548918/:

Zgodnie z art. 13 RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jako użytkownika serwisu społecznościowego jest Meta Platforms Ireland Ltd., który przetwarza Pani/Pana dane osobowe zgodnie z regulaminem obowiązującym użytkowników serwisu,
 • współadministratorem Państwa danych osobowych jako użytkownika Strony na Facebooku jest Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13a, 47-120 Zawadzkie, NIP: 7561727565, reprezentowana przez Dyrektora Joannę Spałek, adres e-mail: dyrektor@biblioteka.zawadzkie.pl (zgodnie z orzecznictwem TSUE, tj. Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, twórca Strony na Facebooku jest współadministratorem danych osobowych wraz z Facebookiem), kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, Beatą Kiełkowicz, jest możliwy listownie lub na adres e-mail: dyrektor@biblioteka.zawadzkie.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane stosownie do art. 6 ust. 1. lit. f RODO (prawnie uzasadnionego interesu administratora) w celu prowadzenia z Panią/Panem korespondencji i analizy statystyk Strony na Facebooku, a także w celu obsługi Strony na Facebooku, co do pozostałych działań na Facebooku należy zapoznać się z polityką Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation,
 • odbiorcy Pani/Pana danych osobowych: w zakresie obsługi Strony na Facebooku, w tym wiadomości itd. dane nie będzie przekazywane osobom, czy podmiotom trzecim,
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa lub wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania: możliwe jest np. usunięcie treści wiadomości na Messengerze, ale nie możemy usunąć danych, za które odpowiedzialny jest Facebook,
 • Meta Platforms Ireland Ltd. jest podmiotem z państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych oraz korzysta z odpowiednich mechanizmów zgodności takich jak standardowe klauzule umowne w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez RODO,
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych i ich kopii, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i wycofania udzielonej zgody (jeżeli była udzielona), a także do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, jakie miało miejsce do czasu jej wycofania,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • wskazane wyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych,
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne.