Wypożyczalnia strojów

Cennik stawek za wypożyczenie strojów

Stroje dla dorosłych 40 zł
Stroje dla dzieci 30 zł
Stroje zwierzęta 30 zł
Stroje owoce 30 zł
Stroje jasełka 40 zł

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI STROJÓW W BIBLIOTECE I KULTURZE W ZAWADZKIEM 

 1. Osoby korzystające z usługi wypożyczalni strojów w Bibliotece i Kulturze w Zawadzkiem posiadają możliwość wypożyczenia tylko tych modeli, które zostały uwzględnione w cenniku i są dostępne w interesującym daną osobę terminie.
 2. Warunkiem wypożyczenia stroju jest podpisanie umowy stanowiącej załącznik do Regulaminu.
 3. Osoba wypożyczająca ponosi odpowiedzialność za wypożyczony strój od momentu wypożyczenia do chwili zwrotu stroju do wypożyczalni.
 4. Stroje wypożyczane są na okres 3 dni. Usługa wypożyczenia rozpoczyna się z chwilą podpisania Umowy wypożyczenia i standardowo trwa do godziny 15.00 ostatniego dnia wypożyczenia. Termin zwrotu może zostać zmieniony, po wcześniejszym ustaleniu innych warunków wypożyczenia stroju. Za zakończenie trwania usługi wypożyczenia uznaje się termin zwrotu stroju. Za każdą dobę zwłoki od ustalonego terminu zwrotu pobierana jest opłata w wysokości ceny wypożyczenia stroju. W okresie wzmożonego zapotrzebowania okres wypożyczenia może zostać skrócony.
 5. Stroje można wypożyczyć w Kinoteatrze, w godzinach pracy jednostki (700 – 1500), lub po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem wypożyczalni.
 6. Opłata za wypożyczenie ustalana jest wg obowiązującego cennika i jest płatna z góry. Na czas wypożyczenia stroju dodatkowo pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 50 zł od sztuki.
 7. Wypożyczone stroje należy zwrócić czyste, w stanie kompletnym i nie gorszym w stosunku do stanu, w jakim zostały wypożyczone. Wypożyczający jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z naprawą zaistniałych szkód. Ustaloną na podstawie oceny zniszczenia kwotę pracownik wypożyczalni potrąca z wpłaconej kaucji. W przypadku, gdy pobrana kaucja zwrotna nie wystarcza na pokrycie kosztów zniszczenia lub uszkodzenia stroju, Wypożyczający jest zobowiązany pokryć dodatkowe koszty naprawy lub uiścić kwotę stanowiącą równowartość aktualnej rynkowej ceny stroju.
 8. W chwili odbioru stroju Wypożyczający jest zobowiązany skontrolować stan wypożyczanego stroju i zgłosić pracownikowi wypożyczalni ewentualne zniszczenia stroju (plamy, dziury itp.).
 9. Wypożyczający zobowiązuje się do używania strojów zgodnie z ich przeznaczeniem oraz nie dokonywania w nich zmian ani przeróbek bez zgody pracownika wypożyczalni.
 10. O chęci przedłużenia okresu wypożyczenia stroju Wypożyczający jest zobowiązany niezwłocznie poinformować wypożyczalnię przed upływem ustalonego wcześniej terminu.
 11. Wypożyczenie kostiumu oznacza pełną akceptację regulaminu.

Dokumenty do pobrania