O nas

Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem

Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem jest instytucją kultury powołaną w lipcu 2018r. w następstwie wyłączeniu części kulturalnej ze struktur Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki i połączenia z Miejską i Gminną Biblioteką Publiczną w Zawadzkiem. Celem instytucji jest organizacja życia kulturalnego na terenie naszej gminy oraz działalność biblioteczna.

Nadrzędnymi zadaniami jednostki w dziedzinie kultury są: organizacja imprez kulturalnych, prowadzenie sekcji artystycznych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców, wspieranie wszelakich inicjatyw kulturalnych, współpraca z jednostkami oświatowymi w dziedzinie kultury oraz edukacji.

Sztandarowymi imprezami organizowanymi przez BiK są:

  • Dzień Hutnika

  • Dożynki Gminne

  • Jarmark Bożonarodzeniowy

  • Kiermasz Wielkanocny

  • Obchody 11 Listopada

  • Narodowe Czytanie

  • Dzień Seniora

  • koncerty w ramach Gaude Mater Polonia Wincenty z Kielczy in Memoriam

  • koncerty w ramach finałów WOŚP

Biblioteka i Kultura wspiera również organizacyjnie takie imprezy jak: Wieś vs Wieś, Las w Poezji, Przegląd Małych Form teatralnych, Gminne Dyktando i wiele innych inicjatyw kulturalnych. Ponadto do głównych zadań jednostki należy organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych oraz wakacji. Stałym punktem oferty kulturalnej są również płatne oraz darmowe seanse filmowe odbywające się w Kinoteatrze. Ponadto organizowane są spektakle teatralne, koncerty, spotkania i warsztaty tematyczne.

Biblioteka i Kultura bez przerwy stara się rozwijać swoją ofertę o nowe pozycje aby zaspokoić jak największą grupę odbiorców.

Siedziba instytucji mieści się przy ulicy Dębowej 13A. Centrum działalności kulturalnej ma swoje miejsce w budynku Kinoteatru położonym przy Placu Hutnika 1.

galeria