Kolęda „Lulajże Jezuniu” w wykonaniu składu kameralnego chóru mieszanego pod dyrekcją Sybilli Czech działającego w strukturach Stowarzyszenia Rozwoju i Upowszechniania Kultury METANOYA w Zawadzkiem.