PODZIEL SIĘ SERCEM”

Walentynkowy konkurs plastyczny

Regulamin konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem, z siedzibą w Zawadzkiem przy ul. Dębowej 13A.

2. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym zamieszkujących w gminie Zawadzkie.

3. Każdy uczestnik otrzyma od organizatora element w formie serca ze styroduru.

Serduszko będzie można odebrać w:

 Kinoteatr w Zawadzkiem ul. Dębowa 13A

 Punkt Biblioteczny w Żędowicach ul. Strzelecka 35

 Punkt Biblioteczny w Kielczy ul. Leśna 33

4. Zadaniem konkursowym jest udekorowanie otrzymanego serduszka walentynkowego , dowolną techniką.

5. Uczestnicy, przystępując do konkursu, wyrażają tym samym zgodę na udostępnianie swojej pracy, danych osobowych (imię i nazwisko) i wizerunku w mediach społecznościowych – Facebook BiK w Zawadzkiem oraz na stronie internetowej BiK w Zawadzkiem.

    1. Gotową pracę , należy przesłać w formie elektronicznej ( zdjęcie ) Do dnia 5.02.2021r. na adres kultura.bikzawadzkie@gmail.com lub na fanpage’u Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem.

      Liczy się inwencja twórcza ,oryginalność oraz technika wykonania.

      7. Przesłane prace oceni Jury, powołane przez Dyrektora BiK w Zawadzkiem

8. Na laureatów czekają nagrody!

9.Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej BiK w Zawadzkiem oraz na fanpage BiK do dnia 10.02.2021r

10. Szczegółowych informacji udziela BiK pod numerem telefonu 77-403-14-03 W godzinach 7.00 – 15.00