W dniach od 14.09 do 25.09 w godzinach od 7:00 do 15:00 zapraszamy do Kinoteatru na wystawę: „Szlak Pamięci Powstań Śląskich na Opolszczyźnie”. Dodatkowo równolegle zapraszamy na drugą wystawę przedstawiającą historię 40 lat działalności NSZZ „Solidarność” Huty w Zawadzkiem.